autor:

Výstava fotografií Daily Portrait

kategorie:
Výstava
Jízdárna Pražského hradu, Praha 1
cena vstupného:
240 Kč, snížené - 120 Kč

Výstava fotografií Daily Portrait

Zkoumání různých přístupů a hranic lidského portrétu jako jednoho z předních žánrů média fotografie je jedním z hlavních motivů tvorby vizuálního umělce Martina Pavla, který již druhým rokem pracuje na několikafázovém projektu Daily Portrait. Počátek tohoto projektu souvisel s pronajmutím ateliéru na Smíchově, kde si autor zval k focení nejprve své známé a později se mu lidé začali ozývat sami. Jejich tváře se snažil zaznamenat do klasického ateliérového portrétu, kde se pozornost na fotografii soustřeďuje na zachycení konkrétní individuality. Vytvořený soubor portrétů pak měl vést při čtení fotografií k porovnávání různých rysů a charakterů jednotlivých lidí, obrazů určitého generačního stylu odlišných socio-kulturních komunit. Toto čtení skrze “kulturní” optiku však mělo být zároveň popřeno tím, že fotograf nezaujatě pracoval s každým, kdo se do projektu přihlásil a především pak vyzváním portrétovaného k tomu, aby se fotografoval nahý a svlékl tak určitý společensky determinující povrch. Fotografie však ukázaly, že to není prakticky možné. Již dávno jsme přišli na to, že rčení “šaty dělají člověka” je klamavé. Specifické rysy společnosti, ve které žijeme v různých komunitách se totiž dostávájí mnohem hlouběji do našeho těla.

Po skončení tohoto prvního ročníku projektu, který měl svou výstavu v prostorách Nod v červnu 2011 se Martin Pavel pustil do jeho další fáze tentokrát v médiu polaroidové fotografie. Projekt posunul směrem snahy o ještě větší odosobnění portrétovaných. Cílem již nebylo vytvořit soubor portrétů jednotlivých individualit, ale celistvý dokumentární portrét jednoho města. Hranice portétu je nyní nabourána přesunutím zájmu k obecnému kontextu prostředí, které portrétované formuje a naopak jež portrétovaní vytvářejí. Motivem fotografie se stává do poloviny těla obnažená postava portrétovaného ocitající se v prostředí města, kterou je obvykle tichou součástí. Fotograf si vybírá záměrně taková místa, která míjíme v každodenním shonu a provokujícím vyfotografováním se snaží o vytržení portrétovaného z tohoto prostředí. Zároveň se jeho prostřednictvím snaží charakter těchto míst objevit. V centru zájmu stojí zkoumání vizuality města, kterou určují jak lidé, typická panoramata s architekturou, ale i detaily grafických značek či nápisů. Autorovou snahou je zachytit město jako mentální obraz, který je vytvořen skrze jednotlivé celky a detaily, dominantní figury i pozadí v několika plánech.

Zachycení každodennosti je vyjádřeno i v rovině počtu fotografií v celkovém souboru, který čítá na 365 portrétů zastupující odpočítávání dnů v roce. Pro autora znamenalo každé focení individuální setkání s doposud neznámou osobou. Sám přiznává, že jedním z popudů fotografovat velké množství lidí byla snaha o seznámení s rozličnými individualitami, se kterými by se jinak neměl příležitost seznámit. Lidé se každodenně omezují na osobní kontakt pouze s pár lidmy, kteří se nachází v jeho těsném okolí. Samotní účastníci se tak v mnohém případě k projektu přidali ne pro to, že by se chtěli mediálně zviditelnit, ale aby symbolickým odhalením nahého těla na veřejnosti demonstrovali jisté odstranění formálních bariér fungujících mezi lidmi a poukázali na to, že tu existují ve městě nikoliv jako šum, netečné pozadí vytvářející každodenní realitu, ale jako lidé, se kterými se můžete potencionálně seznámit. Celý projekt je tak podnícen jistým sociálním gestem, které má především za cíl přiblížit lidi žijící v jednom městě mezi sebou.

Zatím bylo možné sledovat jednotlivé fotografie na internetových stránkách portraitdaily.com, kde se objevovaly těsně po vyfocení. Výstava má však přinést v práci se souborem další rozměr. Fotografie se na výstavě ocitnout na jedné velké ploše těsně vedle sebe, aby bylo na ně možné nahlédnout jako na jednotný celistvý obraz dokumentující prostředí jednoho města v jednom roce jedné skupiny lidí, kterou spojuje tento projekt. Moment vystavení se však nechce omezit pouze na prostory galerie, ale celou výstavu si budete moci přinést s sebou domů. K výstavě bude vycházet speciální forma katalogu sestávajícího se z 365ti jednotlivých samostatných fotografií v krabičce, které si každý bude moci doma sám vystavit podle svého uvážení. Každý tak bude mít možnost najít svůj vlastní klíč k tomu, jak se souborem fotografií zacházet.


Více o Daily Portrait: http://facebook.com/dailyportrait , http://portraitdaily.com/
Otevírací doba během výstavy : po - pá 10-18h


Výstava fotografií Daily Portrait 1

Sdílet článek

Pokud vás článek zaujal a chcete podpořit práci autora, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je kliknout na "To se mi líbí". Vaše odezva nás vede k tomu, abychom pokračovali v publikování, a proto děkujeme za každé sdílení nebo komentář. REDAKCE WORN


0 komentářů

Sděl ostatním svůj názor...

Pro přidání příspěvku se prosím přihlašte, nebo zaregistrujte.

Okomentovat


Čti dál